Technologie


Logo CSS

CSS, czyli kaskadowe arkusze stylów (od ang. Cascading Style Sheets) to język używany do opisu układu elementów na stronie WWW. Można za jego pomocą zdefiniować wiele parametrów, takich jak rodzaj czcionek, kolor tła, wyrównanie elementów na stronie itp. Powstał w 1996 roku w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji.

Logo Drupala

Drupal – system zarządzania treścią i framework (ang. ... Cechami wyróżniającymi Drupala jest system encji wspólny dla segmentów (ang. node), taksonomii, użytkowników, od wersji 8 także bloków i linków menu. Taksonomia to rozbudowany moduł służący głównie do porządkowania treści wedle kategorii.

Logo HTML

HTML – język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) i W3C.

Logo JavaScript

JavaScript jest skryptowym językiem programowania, stworzonym w latach 90-tych przez Brendana Eicha i firmę Netscape. Jest to język wykorzystywany na stronach WWW. Same skrypty odpowiadają za interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzanie formularzy czy za tworzenie elementów służących do nawigacji.

Logo Symfony

Symfony – framework dla aplikacji internetowych napisany w języku PHP bazujący na wzorcu projektowym MVC. Wydany na licencji X11.

php 8


PHP 8 – Najnowsza wersja to oczywiście poprawki w zakresie wydajności. Jak dokładnie się one prezentują? Zwróćmy uwagę na poniższe testy przeprowadzone przez PHP Benchmarks:

Najważniejsze dwie pozycje z powyższej punktacji w przypadku PHP 8 to:

  • o 2,6% lepszy wynik niż PHP 7.4.
  • o 48% lepszy wynik niż PHP 5.6.

 

 

 

Strony w dziale: